معارف قرانی

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ در ساعت: ۰۷:۵۱

معارفی در قرآن وجود دارد… این معارف باید تبدیل به گفتار عمومی در بین مردم شود…

معارف و مفاهیمی در قرآن داریم که حقیقتا سازنده زندگی مقتدرانه امت اسلامی است.