انس با قران در کلام رهبری

تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ در ساعت: ۰۵:۴۵

جنگ و ناامنی و ترسی که متاسفانه جوامع دچار آن هستند در گرو دوری از هدایت قرآنی است.